About me


NL (scroll down for English)

Erik Habets (1978, Heerlen, NL) is gefascineerd door het mooie, bijzondere, maffe, banale, onzinnige en soms platte, trieste en lelijke wat het leven te bieden heeft. De verwondering over dingen zoals gesprekken, situaties, nieuws, gedrag en natuur vormen het uitgangpunt. Vaak vervormt Erik zijn uitgangspunten of trekt ze volledig uit zijn verband, echter altijd ten bate van het beeld. Door zijn fascinatie gepassioneerd te verspreiden met de taal van het beeld doorspekt met een behoorlijke dosis humor en onzin kan hij met een voelbare eerlijkheid het leven belichten vanuit een verassende hoek. Dat neemt niet weg dat er in zijn werk vaak een tweestrijdige ondertoon binnen sluipt, een ondertoon waar de doorgrondende beschouwer kritiek met een knipoog zal vinden. Erik wilt dat zijn werk tot nadenken stemt en vindt het daarbij heerlijk om verwarring en chaos te scheppen zodat iedere beschouwer zijn eigen conclusies kan trekken.

Zijn werk bestaat uit grote sculpturen, tekeningen en installaties. Enerzijds presenteert hij zijn werk als opzichzelfstaande sculpturen en tekeningen. Anderzijds verworden beelden en onderdelen daarvan in combinatie met tekeningen en nieuwe (ter plaatse ontstane) elementen tot installaties. In het atelier vindt een arbeidsintensief proces plaats waarbij elk beeld een uitdaging is om tot een werkende compositie/vorm te komen. Met zeer uiteenlopende materialen en technieken ontstaan vaak grote indrukwekkende beelden. Beelden bestaan vaak uit de combinatie van assemblages en zelf geconstrueerde (figuratieve) elementen. Hout, takken, kunststof (polyester/ polyurethaan/ foam), papier-maché, en metaal (vaak als constructief element) zijn naast gevonden voorwerpen bij het grofvuil of de kringloop de belangrijkste materialen voor het werk. Zwaartekracht, balans, open ruimtes, dichte ruimtes, vlak, lijn, beweging en tijd zijn belangrijke formele elementen in de werkwijze. Habets streeft naar een bepaalde groteske overdrevenheid door over the top te gaan op het gebied van hoeveelheid en formaat. “To boldly build what no one has ever build before!”

Ook werkt de kunstenaar van tijd tot tijd verder aan mijn eeuwig ontwikkelende doorgroeiende strip FAMME. Het gaat over de alter ego’s van zijn vrienden en hijzelf als het Famme-team. Dit team van quasi superhelden moet steeds opnieuw de strijd aanbinden met een groepje vrouwen dat streeft naar een mono- sekse-maatschappij. Daarin neemt Habets de ontwikkelingen om zich heen op, verbuigt ze en vergroot ze uit. Soms verwerkt hij dan weer scènes uit deze absurdistische weerspiegeling van zijn dagelijkse belevenissen tot ruimtelijk werk. De strip is inmiddels onlosmakelijk verbonden met al het werk, zoals al het werk onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
Daarnaast is Erik werkzaam voor stichting Arteswa en het Instituto Buena Bista (Curacao) en met enige regelmaat gastdocent voor de kunstacademie Maastricht. Ook is hij initiator en projectleider van stichting Union by Fiction. UbF en Arteswa zijn zusterstichtingen die met kunst als middel mensen samen brengen.

Union by Fiction
De werkwijze van Union by Fiction gaat uit van de volgende principes:
– mensen samenbrengen met kunst als middel, onder begeleiding van professionele kunstenaars, met als resultaat hoogwaardige kunst.
– een hoge kwaliteit leveren door voelbare energie, inhoudelijke zeggingskracht en een gelaagdheid door een artistiek proces van vele handen.
– cross-over experimenten tussen verschillende kunstdisciplines.
– de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers verrijken door zelfvertrouwen, creativiteit, fantasie en eigenwaarde van de deelnemers te stimuleren.
– de verschillende kunstdisciplines door projecten op vernieuwende wijze aan een groter en nieuw publiek presenteren.
– samenwerking, discussie en vernieuwing binnen de professionele cultuursector realiseren.

Stichting Union by Fiction overstijgt het fenomeen “community art”, omdat het uiteindelijke doel van onze werkwijze het creëren van hoogwaardige beeldende kunst is. Niet voor niets is het resultaat van deze werkwijze dan ook een Gesamtkunstwerk, waarin meerdere disciplines en deelnemers mee zijn genomen in een beeldend proces. De stichting staat gelijk aan deze werkwijze: ze is een idee, een beweging. UbF wil zich niet laten vatten in een instituut. We opereren op onontgonnen gebied in de kunstwereld vanuit passie en idealisme.
UbF probeert op haar eigen manier oplossingen te zoeken voor vragen rondom de legitimiteit van presentatieinstellingen. Maar ook het romantische beeld van de kunstenaar die met zijn rug naar de samenleving staat, probeert de stichting  in haar werkwijze te vernieuwen. Hedendaagse kunst moet zich ook ‘hedendaags’ manifesteren. Union by Fiction zou graag zien dat de professionele kunstwereld zijn reikwijdte vergroot naar een breder publiek. Met name de beeldende kunst kan zich meer profileren buiten haar eigen gevestigde kaders. Het gaat erom dat we de deuren van ons heilige huisje wijd openslaan, cross-overs aangaan en naar buiten treden naar de man op straat om reacties te ontlokken en een zeer directe dialoog te creëren tussen kunstenaar, zijn werk en de beschouwer… De stichting denkt groots en wil bergen verzetten: “Als Mohammed niet naar de berg wil komen komt de berg naar Mohammed.”

EN
Erik Habets (1978, Heerlen, NL) is fascinated by all the beautiful, special, laughable, foolish and sometimes vulgar, sad and ugly things, which daily life has to offer. The art of Erik Habets is a reflection of his own small surroundings; it is a projection of the world as he sees it. It is not a direct response to the actuality or social issues; it is a reaction to life itself. He makes small things big and important. Being astonished about (common) things such as people, animals, behavior, conversations and/or situations is the beginning of his work. This inspiration is often exaggerated or distorted to a point of no recognition. Always for the benefit of the work.  With distinct honesty Erik Habets is able to show the uncomplicated site of life by using the fascination in the experiences of his own character and mixing it with lots of humor and nonsense. On the other hand it seems to be inevitable that, every now and then, some kind of ambiguous feeling will overwhelm the spectator. A feeling in which the seeking spectator may find a double layer. Erik Habets loves to add chaos and confusion to the interpretation of his work so every spectator can come to his own conclusion. A very important aspect of Habets work is that he is constantly questioning the autonomy and the manifestation of the contemporary visual arts. According to Habets, art should step into society with  both feet and disengage itself from its rusty pedastral.  False pretensions and ambitions which obscure art should be denounced and placed in perspective. With his foundation,  Union by Fiction,  Habets is trying to make a substantial contribution.

Union by Fiction
The Union by Fiction Foundation has a unique and innovative method in the Meuse-Rhine Euregion. UBF is a bottom-up organisation and organizes from that perspective art projects with a social relevance. The foundation was established in 2007 to organize social-educational art projects. UbF works with a dynamic team of young cultural entrepreneurs. This team is responsible for developing, organizing and executing projects and consists of professionals  active in the (art) field.

The working method of the foundation is based on the following principles:
-Bringing people together with art as a tool, under the guidance of professional artists, resulting in high quality art.
-Creating high quality art through an artistic proces of many hands  resulting in sensible energy, artistic eloquence and stratification.
-Cross-over experiments between different artistic disciplines.
-Stimulating the personal development of participants: enhance self-confidence, creativity, imagination and self-esteem.
-Presenting the various art-disciplines to a new and wider audience.
-Realisation of cooperation, discussion and innovation in the cultural sector.